Styczeń w Stalowej Woli był miesiącem, w którym wiele uwagi poświęcone zostało ojcu polskiej myśli narodowej Romanow Dmowskiemu. Najpierw, 2 stycznia lokalne struktury Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowały prelekcje dotyczącą postaci Dmowskiego i jego idei. Poprzedzona została ona  przemarszem do Sali gdzie odbyła się prelekcja. O inicjatywie informowały plakaty w formie nekrologu. Sam wykład nie przyciągnął jednak zbyt wielu osób, choć na pewno warto było w nim uczestniczyć. Dwa tygodnie później, 14 stycznia w Miejskim Domu Kultury otwarto wystawę poświęconą Romanowi Dmowskiemu, zorganizowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie przy wsparciu gminy Stalowa Wola i pod patronatem prezydenta miasta. Przybyłych gości przywitał prezydent Andrzej Szlęzak oraz kurator wystawy Jan Engelgard. Gościem wystawy była pani Maria Mirecka Loryś, przedwojenna lwowska działaczka Młodzieży Wszechpolskiej. Prezydent witając ją przypomniał o zasługach rodziny Mireckich w walce o niepodległość Polski. Wystawę poprzedziła prezentacja filmu o Romanie Dmowskim, nie tylko wybitnym polityku ale również zwykłym człowieku. Po nim głos zabrał Rafał A Ziemkiewicz, który podjął się, jak sam określił, „karkołomnego zadania” opisania aktualności myśli politycznej Romana Dmowskiego. Prelekcja Ziemkiewicza była bardzo interesująca, zresztą słuchając go lub czytając jego książki czy teksty naprawdę trudno usnąć. W swojej prelekcji oprócz opisu myśli Romana Dmowskiego oraz korzystaniu z niej w obecnych czasach Ziemkiewicz mówił również o potrzebie zaktywizowania mas, tak by brały one udział w rzeczywistym politycznym życiu narodu. Podkreślił jak ważna jest oddolna aktywność na różnych polach, posiłkując się przykładem amerykańskich społeczności mniejszych miast. Z uwagi na ograniczony czas jakim dysponował redaktor Ziemkiewicz czas na dyskusje został zredukowany do trzech pytań od słuchaczy. Redaktor wyraził nadzieję, że będzie jeszcze okazja na dłuższe rozmowy na różne tematy w mieszkańcami Stalowej Woli. Po zakończeniu spotkania każdy z uczestniczących zaopatrzył się w darmowe książki „Myśl polityczna Romana Dmowskiego”. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców Stalowej Woli, choć powinno być o wiele lepiej. Wystawę poświęconą Dmowskiemu będzie można oglądać do 14 lutego w MDK.

Możliwość komentowania jest wyłączona.