O Nas

 

Jesteśmy grupą młodych ludzi, których łączy chęć działania i promocji postaw odmiennych od tych, które propagują media i demokratyczny reżim. Naszym celem jest zachęcenie młodzieży obrony ojczystego kraju i wartości patriotycznych, obrony samych siebie i swojego narodu przed rosnącym zagrożeniem multikulturalizmem, globalizacją, kapitalistycznym wyzyskiem i zbrodniczym syjonizmem oraz terrorem wszechtolerancji.Pragniemy zachęcić młodych ludzi i zmobilizować samych siebie do obrony przez opresyjnym, antynarodowym systemem w którym przyszło na żyć a który ubóstwiać każą nam wykreowane przez kontrolowane media pseudoautorytety. Opowiadamy się przeciwko wszystkiemu co zagraża naszej narodowej i rasowej tożsamosci i kulturze.Naszym istnieniem i działaniem chcemy pokazać że nie wszyscy biernie godzą się na dewastacje świata w którym żyjemy, by sprzeciwić się destrukcyjnym działaniom rządu i mediów oraz organizacji działających w okolicach władzy i zajmujących się walką z nacjonalizmem.

 – Jesteś zmęczony ciągłymi nagonkami na nasz naród, masz dość pielęgnowania w sobie poczucia winy z powodu krzywd jakich doznali inni a którymi wciąż próbują Cię obarczać?

 – Nie akceptujesz usilnie promowanego multikulturalizmu, zakładającego zniszczenie w narodach Europy poczucia tożsamosci, przywiązania do rodzimej kultury i tradycji i zrzekania sie ich na rzecz nowych, kolorowych kolonizatorów będących pod protekcją władz?

 – Czujesz gniew gdy sądy, tak skrupulatne w ściganiu patriotów i nacjonalistów, wypuszczaja po kilku latach pedofilów i gwałcicieli?

 – Nie chcesz być obywatelem drugiej kategorii we własnym kraju, zdanym na łaske skorumpowanej władzy? Nie chcesz żyć w kraju w którym przedstawiciel ktorejkolwiek z mniejszości obdarzony jest przywilejami za sam fakt przynależności do niej?

 – Nie chcesz widzieć Europy zamienionej w wysypisko kultur, pozbawionej prawa do kultywowania własnych tradycji, skrępowanej poczuciem winy i polityczną poprawnoscią?

 – Czujesz przygnębienie widząc młodzież wychowaną przez telewizje i kolorowe czasopisma, nastawioną na konsumpcjonizm i pozbawioną jakichkolwiek zasad? Młodzież dla której liczy się tylko pieniądz a posiadanie kolorowych przyjaciół stało się celem podnoszącym ich samoocene?

 – Czujesz wstręt do kłamstwa serwowanego nam codziennie przez radio, prase i telewizje? Do ich ciągłych ataków na najbliższe nam wartości i normalność?

 – Nie boisz sie głośno wyrażać swojego zdania? Obca jest Ci polityczna poprawność?

 -Sprzeciwiasz się cenzurze i represjom władz wobec osób o poglądach nacjonalistycznych?

 Nie jesteś sam! Wciąż jest jeszcze wielu młodych ludzi, którzy nie zostali wciągnięci w wir konsumpcjonizmu, nowych “wartości” i wszechtolerancji. Wielu młodych ludzi chciałoby powstrzymać degeneracje naszego społeczeństwa. Wszystko czego potrzebujesz to uwolnić się od ich kłamstw i manipulacji i podjąć sie niełatwego sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości. Twoje miejsce jest wśród nas!

Jesteśmy “autonomicznymi nacjonalistami”. Jesteśmy grupą młodych polskich nacjonalistów pozostającą poza wszelkimi organizacjami narodowymi.

Kim są, czego chcą i jak działają autonomiczni nacjonaliści? Autonomiczny nacjonalizm jest forma działania, nie ideologią samą w sobie. Jest to forma działania spopularyzowana już w wielu krajach przez młodych patriotów nie należących do oficjalnych organizacji nacjonalistycznych, w Polsce ruch ten  wzbudza coraz większe zainteresowanie. Autonomiczni, inaczej niezależni, wolni od scentralizowanych organizacji i partii politycznych. Nasze działanie oparte ma być na zasadzie oporu bez przywódcy. Jest w naszym kraju wielu młodych ludzi wyznających wartości nacjonalistyczne, nastawionych krytycznie do otaczającej nas rzeczywistości ale jednocześnie nie działających aktywnie w żadnej z organizacji narodowych. Są również ludzie, którzy z różnych powodów opuszczają szeregi danej organizacji by wstąpić do innej bądź… założyć kolejną ogólnopolską grupę zarządzaną z centrali. Niektóre z organizacji mogą pozostawać w mniejszym lub większym sporze z przeróżnych powodów, od niezgody co do form współpracy po osobiste aspiracje liderów. Organizacje ogólnopolskie, zarządzane z centrali są również w większym stopniu wystawione na działalność wrogich grup z zewnątrz.Aby uniknąć podobnych problemów i aby zmobilizować do działania osoby ktore nie chcą należeć do scentralizowanych organizacji wybraliśmy inną droge.To działalność małej grupy aktywnej w obrębie swojego miasta bądź regionu.Niezależnej od żadnych decyzji z góry.Jako w pełni niezależna grupa możemy realizować własne pomysły bez niczyjej ingerencji.W celu zwiększenia oddziaływania zamierzamy współpracowac z innymi podobnymi grupami jak i, jeśli będzie ku temu okazja, z większymi organizacjami.Zaletą lokalnych, niezależnych od siebie grup jest również to że rozbicie lub zaprzestanie działalności jednej z nich nie oznacza końca działalnosci innej.Strategia ta stosowana skutecznie w wielu krajach pozwala uaktywnić grupy biernych nacjonalistów, luźno powiązac je ze sobą by współpracowały razem przy większych inicjatywach jednocześnie pozostawiając im maksimum swobody działania w swoim regionie.Formy działania autonomicznych nacjonalistów w zależności od ich liczebności i możliwosci w danym regionie sa różne. Jako mała grupa lokalna nie pretendujemy do miana “konkurencji” dla organizacji narodowych, chcemy być alternatywą dla tych, którzy z różnych powodów nie widzą w nich miejsca dla siebie a chcieliby przełamać stagnację w polskim ruchu poprzez aktywne uczestnictwo w nim. W obrębie swojego miasta nacisk kłaść zamierzamy na propagande, klejenie plakatów, ulotek, wlepek oraz co zaczyna byc popularne wsrod nacjonalistów malowanie szablonów i grafitti jako formy przekazu idei i kreatywną formę oporu. Ważnym jest również tworzenie własnych, niezależnych mediów, od drukowanych magazynów po strony internetowe prezentujące i afirmujące nacjonalizm, przeciwstawne manipulacjom mediów głównego nurtu. Pierwszym krokiem w tym celu z naszej strony było utworzenie infobloga Radical Info. Wszystko to wymaga wiele wysiłku, czasu oraz pewnych nakładów finansowych. W miare rozwoju naszej grupy będziemy starali się rozszerzać zakres naszej lokalnej aktywności i podejmowanych przez nas inicjatyw tak by samo klejenie plakatów nie stało się jedynym celem działania grupy. Nie jesteśmy politykami, areną naszej działalności są ulice naszego miasta a naszymi pragnieniami pragnienia zwykłych ludzi chcących żyć w kraju którego gospodarzami mogą się czuć, którzy nie chcą jego upadku.Nie wierzymy że jest to możliwe poprzez udział w wyborach i nie wspieramy żadnej z partii tworzących antynarodowy system.

Nacjonalizm jest ideą której dedykujemy swoje działania, którą postrzegamy jako słuszną. Nacjonalizm rozumiemy jako walke o przetrwanie i byt naszego narodu, o jego prawo do odgrywania naczelnej roli w państwie i w zarządzaniu nim. Nie jesteśmy szowinistami, nie jesteśmy wrogo nastawieni do innych europejskich narodów, wierzymy że w obliczu wspólnych zagrożeń w obliczu których staje Europa tylko zgodna i pokojowa egzystencja europejskich nacji może przynieść szanse na zwycięstwo. Odrodzenie się europejskich nacjonalizmów postrzegamy jako jedyną szansę na powstrzymanie zapędów globalistów i możliwość rozbicia unijnego superpaństwa zanim odbierze nam ono wszystkie możliwe narzędzia oporu. Jesteśmy przeciwni szowinizmowi i wszelkim formom rewanżyzmu, nie chcemy  mieć nic wspólnego z rewizjonistami wysuwającymi roszczenia względem naszego kraju. Naród jest dla nas wartością najważniejsza, pojmujemy go jako grupe ludzi złączonych ze sobą wspólna historią, tradycją, językiem i pochodzeniem etnicznym. Grupe, której bezpieczeństwo jest dziś zagrożone. Sprzeciwiamy się udziałowi polskiej armii z niedotyczących naszego kraju wojnach, wywoływanych na zamówienie Izraela i będących narzędziem syjonistycznego, amerykańskiego imperializmu. Jesteśmy przeciwnikami globalizacji, tworzeniu ponadnarodowych struktur władzy ograniczających suwerenność narodów Europy, opowiadamy się przeciwko Unii Europejskiej. Jesteśmy antykomunistami. Cierpienia jakich doznał nasz kraj i kilkudziesięcioletnia niewola w imię utopijnej ideologii nakazuje nam opór wobec prób jej gloryfikowania lub wybielania. Nie uważamy jednak komunizmu za realne zagrożenie na dzień dzisiejszy, dawni komuniści to dziś „europejczycy” i liberałowie dążący innymi drogami do tych samych celów – destrukcji suwerennych państw na rzecz światowego łagru. Komunizm, który nigdy nie został w naszym kraju rozliczony jest dziś traktowany bardziej pobłażliwie niż patriotyzm i nacjonalizm a ludzie którzy tworzyli zbrodniczy system nadal działają w kręgach władzy śmiejąc się w twarz polskiemu narodowi. Nie udziela nam się entuzjazm III Rzeczpospolitej tworzonej przez tych, którzy wspólnie z komunistami obsadzili rządowe stanowiska i nadal wspólnie działają przeciwko wolności Polski. Jesteśmy antykapitalistami, sprzeciwiamy się koncetracji kapitału w rękach wąskich grup biznesu dającej im realną władzę. Nie wierzymy że kapitalizm może być jedyną alternatywą dla komunizmu jak uczą nas media i politycy. Występujemy przeciwko nowej formie niewolnictwa pozwalającej pracodawcom niemal na „posiadanie” pracownika na własność, łamania jego praw oraz bandyckiej prywatyzacji polskiej gospodarki, która doprowadziła do ruiny nasz kraj, wynosząc na szczyty bogactwa kryminalną ośmiornicę polityków i biznesmenów. Pragniemy kraju w którym to Polacy będą prawdziwymi gospodarzami a państwo będzie w stanie zapewnić im godne warunki życia, poprzez darmowy dostęp do sprawnie działającej edukacji, służby zdrowia i  bezpieczeństwa. Zdecydowanie sprzeciwiamy się totalitarnym praktykom demokratycznego reżimu łamiącego nasze prawa do posiadania i rozpowszechniania poglądów, które gwarantuje nam konstytucja, aresztowaniom i represjom wobec ludzi krytykujących system demokratyczny. Za obowiązek uważamy sprzeciw wobec działalności wrogich wolności słowa grup żydowskich, homoseksualnych, skrajnie lewicowych, związanych z nimi tzw. „antyfaszystów” którzy będąc w okolicach władzy pomagają ustanawiać coraz nowe prawa zamykające usta niepokornych pod groźbą więzienia. Jesteśmy zwolennikami prawa do życia, opowiadamy się przeciwko aborcji, którą jako nową formę antykoncepcji promują feministki i lewica. Potępiamy zbrodnicze działania Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ludobójstwo popełniane w świetle kamer telewizyjnych przez reżim izraelski w Palestynie (oraz działania podejmowane przez system w celu ataków na tych, którzy ośmielą się je krytykować), oraz członkostwo Polski w agresywnym sojuszu NATO. Opowiadamy się przeciwko homoseksualnej propagandzie, która próbuje zainfekować już nawet szkoły i przedszkola, oraz staraniom rządu mającym na celu stopniową legalizacje tzw. „związków partnerskich” co w dalszej perspektywie, czego nie ukrywają homoaktywiści, zaowocuje żądaniami „prawa” do adopcji dzieci. Popieramy wprowadzenie kary śmierci za najcięższe przestępstwa w tym gwałty, pedofilię i morderstwa. Opowiadamy się za Europą wolnych narodów, mającej prawo do obrony swojej tożsamości przed sterowanym przez ponadnarodowe władze zalewem kolorowych imigrantów przejmujących już kontrolę nad życiem zachodnich społeczeństw poprzez kulturalną i religijną ekspansję faworyzowaną przez rządy przy jednoczesnym ograniczaniu praw rdzennych, białych mieszkańców. Mówimy zdecydowane NIE multikulturalizmowi.

Jak można nas wesprzeć? Nie chcemy zamykać się w wąskiej grupie żadnej z subkultur, każdy kto podziela nasze idee i jest gotowy poświęcić swój czas i energie na propagowanie ich może działać wraz z nami lub na własną ręke w zakresie propagandy.Nie chcemy usilnie doszukiwać się różnic w niektórych wyznawanych przez poszczególne osoby poglądach, staramy sie szukać wspólnych przekonań.Jeśli chcesz pomóc nam zorganizować skutecznie działającą grupe napisz do nas. Z działu Materiały pobrać można wzory plakatów i naklejek, których kolportaż jest mile widziany.

 
 
 

 

%d blogerów lubi to: